SKR Privat

Privata aktörer – SKRs nationella brukarundersökningar

Den 15.e april öppnade anmälningsportalen för privata aktörer som vill delta i SKRs Nationella brukarundersökningar inom Socialtjänstområdet. Här finner du länk för att registrera den huvudkontaktperson som ska ha tillgång till anmälningsportaler. Utöver detta hittar du här även demo-enkäter för undersökningarna samt prislista och tidplan för undersökningarna.

 

Registrera huvudkontaktperson

Registrera er huvudkontaktperson till brukarundersökningarnas anmälningsportal på länken nedan. Efter att Enkätfabriken har granskat era uppgifter kommer ett mail skickas till huvudkontaktpersonens angivna e-postadress med information om hur ni loggar in i anmälningsportalen och anmäler era enheter till brukarundersökningens enkäter.

 

Registrera huvudkontakt person här

Manualer och prislista

Om du vill veta mer om hur webbenkätverktyg och anmälan av deltagande i undersökningarna fungerar hittar du manualer här.

Delta i uppstartsmöte

I samband med att portalen öppnas genomför Enkätfabriken och SKR ett gemensamt webb-seminarium om undersökningarna för privata aktörer. Seminariet är kostnadsfritt och genomförs den 15.e April kl. 10.00. För att delta på webinaret anmäler du dig här.

Testa webbenkätverktyget

Undersökningar Placerade barn och unga:

Familjehem: enkat.net/447577

Hem för vård eller boende (HVB) och stödboende: enkat.net/586495

Jourhem: enkat.net/914516

Demoenkäter för tilläggstjänster:
Demoenkät widgit, Gruppbostad LSS: enkat.net/513579

Demoenkät widgit, Daglig verksamhet LSS: enkat.net/659615
Demoenkät tecken som stöd, teckenspråk och widgit, Daglig verksamhet LSS : enkat.net/288665/demo

Undersökningar funktionshinderområdet:

Vissa förändringar kan komma att göras gällande uppläsningsfunktionen. T.ex. ska introt läsas in på nytt.

 

Gruppbostad LSS: enkat.net/469692

Personlig assistans: enkat.net/166578

Servicebostad LSS: enkat.net/292981

Sysselsättning SoL: enkat.net/964594

Boende med särskild service SoL: enkat.net/811415

Boendestöd SoL: enkat.net/792215

Daglig verksamhet LSS: enkat.net/539786

Kontaktuppgifter

Support och frågor om webbenkät

Om du upplever något problem med webbenkäter eller annat, kontakta Enkätfabrikens support. Vi svarar på kontorstid under vardagar.

 

Telefon: 020 – 12 10 28 

Mejl: support@enkatfabriken.se

Frågor om avtal och priser
Om du har frågor om avtal eller prissättning, kontakta Daniel Sturesson, ansvarig projektledare hos Enkätfabriken. Frågor av supportkaraktär kommer inte besvaras av projektledare.

 

Telefon: 0736-396519

Mejl: daniel.sturesson@enkatfabriken.se 

SKRs Nationella brukarundersökningar

Kontakta supporten

Öppet vardagar kl: 09.00 – 16.00

Telefon: 020 – 12 10 28

Mejl: support@enkatfabriken.se