SKR Privat

Privata aktörer – SKR:s nationella brukarundersökningar

Den 13:e april öppnar anmälningsportalen för privata aktörer som vill delta i SKR:s nationella brukarundersökningar inom Socialtjänstområdet. Här finner du länk för att registrera den huvudkontaktperson som ska ha tillgång till anmälningsportalen. Utöver detta hittar du här även demo-enkäter för undersökningarna samt prislista och tidplan för undersökningarna.

 

Registrera huvudkontaktperson och konto till anmälningsportalen

Registrera er huvudkontaktperson till brukarundersökningarnas anmälningsportal på länken nedan. Efter att Enkätfabriken har granskat era uppgifter kommer ett mail skickas till huvudkontaktpersonens angivna e-postadress med information om hur ni loggar in i anmälningsportalen och anmäler era enheter till brukarundersökningens enkäter. Du kan registrera kontaktperson fr.o.m. 13 april.

 

Obs! Även om du deltagit i brukarundersökningarna tidigare år behöver du registrera huvudkontaktperson och din anmälan via anmälningsportalen i år igen.

 

För att komma till registrering av huvudkontaktperson och konto till anmälningsportalen klicka HÄR.

 

Mer information

Här finns broschyrer med information om undersökningarna:
Öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård
Placerade barn och unga
Funktionshinderområdet: utförarverksamheter

 

Mer information och material finns på sidan för kommuner.

Manualer och prislista

Om du vill veta mer om hur webbenkätverktyg och anmälan av deltagande i undersökningarna fungerar hittar du manualer här.

Testa webbenkätverktyget

Placerade barn och unga:

Familjehem: enkat.net/447577

Hem för vård eller boende (HVB) och stödboende: enkat.net/586495

Demoenkäter för tilläggstjänster:
Demoenkät widgit, Gruppbostad LSS: enkat.net/513579

Demoenkät widgit, Daglig verksamhet LSS: enkat.net/659615
Demoenkät tecken som stöd, teckenspråk och widgit, Daglig verksamhet LSS : enkat.net/288665/demo

Undersökningar funktionshinderområdet:

Gruppbostad LSS: enkat.net/469692

Personlig assistans: enkat.net/166578

Servicebostad LSS: enkat.net/292981

Sysselsättning SoL: enkat.net/964594

Boende med särskild service SoL: enkat.net/811415

Boendestöd SoL: enkat.net/792215

Daglig verksamhet LSS: enkat.net/539786

Öppna insatser social barn- och ungdomsvård

Frågorna är de samma i enkäterna för både icke biståndsbedömda och biståndsbedömda insatser.
Vårdnadshavare: enkat.net/482556
Ungdomar 13-20 år: enkat.net/156293

Kontaktuppgifter

Support och frågor om webbenkät

Om du upplever något problem med webbenkäter eller annat, kontakta Enkätfabrikens support. Vi svarar på kontorstid under vardagar. Gå till supporten!

Frågor om avtal och priser
Om du har frågor om avtal eller prissättning, kontakta Emma Hammarsten, ansvarig projektledare hos Enkätfabriken. Frågor av supportkaraktär kommer inte besvaras av projektledare.

 

Telefon: 0735-02 72 94

Mejl: emma.hammarsten@enkatfabriken.se