SKR Enkät

Enkäter för SKR:s Nationella brukarundersökningar

Välkommen, här finns pappersenkäter för SKR:s Nationella brukarundersökningar.

 

För funktionshinderområdet hittar du enkäter både med och utan pictogram. För IFO, samt Barn & Unga finns enkäter på flera olika språk. 

Funktionshinderområdet

SKRs Nationella brukarundersökningar

Kontakta supporten

 

Öppet vardagar: kl 08.00 – 17.00 (stängt 12-13)

Gå till FAQ och Kontakt

Öppna insatser, social barn- och ungdomsvård