Webbenkäter till yngre barn

Webbenkäter till yngre barn

Att genomföra webbenkäter till yngre barn har en del utmaningar. Ofta grundar det sig i barnets läsförmåga och förståelse för den fråga som ställs. För att ta reda på hur vi på bästa sätt kan göra webbenkäter till barn som fungerar väl, så genomför vi nu pilottester på barn i åldern 6- 12 år.

Vi har pratat med Elin Scotford, projektledare och ansvarig för testarna, för att fördjupa oss i de pilottester som genomförs.

Hej Elin, under hösten och fram till nu utför du tester mot barn i åldern 6-12 år. Vad är det du testar?

– Vi testar både frågetyper, längd på enkät men framförallt hur långt ner man kan gå i åldrarna. Är det möjligt att genomföra en webbenkät bland barn som inte läser så bra ännu? Vi har lagt på talsyntes så att man kan lyssna på frågorna.

 

Vad är syftet med testerna?

– Syftet är att bättre förstå hur mycket yngre barn kan svara på och hur vi som undersökningsföretag bäst arbetar med undersökningar gentemot denna målgrupp.

Varför tycker du det är viktigt att göra pilotstudier på barn och unga?

– Det är viktigt att yngre barn, liksom äldre kan få sina röster hörda. Detta går i linje med barnkonventionen och att vuxna ska lyssna på barns åsikter i frågor som rör barnen.

Vad hoppas du på för resultat och/eller hur ser du på en fortsatt utveckling?

– Jag hoppas på att resultatet ska bli en bra grund för fortsatt metodutveckling. Jag räknar med att då vi tittar på flera olika saker i dessa första tester kommer vi att hitta områden med frågetecken där vi behöver fördjupa oss. Sedan upplever jag att vi hittills fått mycket positiv respons från barnen eftersom de tycker att det känns skönt att få ge sin åsikt omkring sin skola och jag hoppas att fler vågar gå ner i åldrarna när man gör elevenkäter och liknande.

Initiativet till testerna grundar sig i barnkonventionens artikel 12, att barn ska lyssnas till i beslut som berör dem. Barnkonventionen används av institutioner och myndigheter i Sverige idag, men har satts i nytt ljus då den blir svenska lag 1 januari 2020. Genom att satsa på fler projekt som ger oss kunskap kring barns förståelse och begränsningar vill Enkätfabriken bli ledande på undersökningar riktade till barn och unga.

Resultaten från testerna presenteras den 16/1 under Enkätfabrikens frukostseminarium om Barnkonventionen 2020. Vill du ha en plats?

Av: Lovisa Valentino

Webbenkät till yngre barn