Vi expanderar till Norge!

Vi expanderar till Norge!

Idag firar vi att vi nu vunnit två ramavtal i Norge! Det gör vi med norgequiz och tårta på våra kontor. Ramavtalen gäller två brukarundersökningar i Norge, den ena för Arbeids- og velferdsetaten och den andra för Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon i Oslo.

Enligt norska regeringen (regjeringen.no) verkar och bidrar Arbeids- og velferdsetaten till att skapa ett inkluderande samhälle, ett inkluderande arbetsliv och en väl fungerande arbetsmarknad.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS, läs mer här) verkar för att ge professionellt stöd, säkerhet och service till Norges regering och departement. 

 

ramavtal norge tårta

Tårta i norska flaggans färger (på ett ungefär) serverades på våra kontor för att fira!

Erfarenheter och bildstöd

Brukarundersökningar är något vi har god erfarenhet av, då vi många år bland annat jobbat med Sverige kommuner och regioners brukarundersökningar. I dessa undersökningar riktade vi oss till personer med funktionsnedsättning inom boenden/boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning och personlig assistans. Vi anpassar enkäter med bildstöd och uppläsning, för att få fler att kunna delta helt på egen hand.

 

← Fler nyheter

ramavtal norge tårta