Vi bjuder in Karin Fängström

Vi bjuder in Karin Fängström

Enkätfabriken bjuder in Karin Fängström, legitimerad psykolog och forskare, för att prata om barns delaktighet och rätt att höras i frågor som berör dem. Karin är en av de tre experter som kommer närvara på frukostseminariet som anordnas i januari, där vi pratar om hur vi kan göra barns röster hörda. Ett seminarium som vänder sig till de som jobbar med barn och unga och vill lära sig mer om hur de kan jobba för att ta reda på och ta till sig barns åsikter och tankar.

Men vem är Karin Fängström? Låt oss presentar Karin närmare!

Hej Karin, kan du berätta kort om dig själv och vad du jobbar med idag?

– Hej! Jag är legitimerad psykolog och forskare med ett starkt intresse för hur vi kan arbeta för att låta de yngre barnen komma till tals och vara delaktiga. Idag arbetar jag både som gruppchef för psykologer inom mödrahälsovård och barnhälsovård i Region Uppsala och som forskare inom forskargruppen CHAP på Uppsala universitet. Båda mina arbeten rör barn i förskoleåldern och deras föräldrar.

Vad har du forskat och/eller arbetat med genom åren som berör barn i vårt samhälle?

– Som kliniker har jag framförallt arbetat inom barn- och ungdomspsykiatrin och inom mödra- och barnhälsovården. Som forskare har jag bl.a. fokuserat på att utvärdera metoder som vi kan använda när vi vill prata med/intervjua yngre barn. Just nu håller jag på med en studie där vi vill utvärdera ett föräldraskapstödsprogram ur barnens perspektiv, dvs hur upplever barnen det när deras föräldrar får stöd i föräldraskapet? Märker de någon skillnad i hur det är hemma? Barnen är i åldrarna 3-6 år. Det är oss veterligen den första studien i världen som undersöker detta.

Hur kan ditt arbete kopplas ihop med barnkonventionen?

– Mitt arbete handlar om barns delaktighet och hur vi inom forskningen kan bli bättre på att lyfta fram även de yngre barnens perspektiv. Sedan föreläser jag mycket i olika sammanhang kring hur vi vuxna kan göra och vad vi behöver tänka på för att skapa förutsättningar för att barn ska kunna vara delaktiga.

Kan din forskning bidra till att hjälpa myndigheter att arbeta med barnkonventionen? I så fall hur?

– Ja, min förhoppning är att min forskning ska kunna användas praktiskt i olika verksamheter. Resultaten av min forskning kan användas för att visa hur en kan arbeta för att skapa förutsättningar för delaktighet. Genom att göra studier med yngre barn blir det exempel på att en faktiskt kan involvera även väldigt unga barn och låta dem utvärdera insatser som riktats till dem eller deras familjer.

På Enkätfabriken tycker vi det ska bli väldigt spännahttps://www.enkatfabriken.se/registrering-seminariumnde att ha med Karin på seminariet, hon kunde inte varit mer passande! Vi tror på ny kunskap och lärdom, med bra samtal och diskussion. Om du är intresserad av att delta och lyssna till Karin är du varmt välkommen att anmäla dig via knappen nedan:

P.s. Det är få platser kvar. Vid fullbokning så antas en reservlista.

Av: Lovisa Valentino