Vad innebär det nya Coronaviruset för undersökningsbranschen?

Vad innebär det nya Coronaviruset för undersökningsbranschen?

Ökningen av antalet smittade av Covid-19 i Sverige har varit väldigt snabb de senaste dagarna. I undersökningsbranschen jobbar vi med metoder som både är digitala och fysiska, där vi som många andra har valt att se över våra arbetsmetoder närmaste tiden.

Vi har kartlagt hur viruset berör branschen, samt åtagit handlingar som är aktuella för Enkätfabriken. Besluten är tagna i syfte att inte utsätta vår personal för situationer där smittrisken är stor.

Så påverkas undersökningsbranschen

– På plats-intervjuer bör pausas

Från och med idag kommer vi på Enkätfabriken att råda våra kunder att pausa projekt med F2F-metod (ansikte mot ansikte). Dels upplever vi att det inte känns rätt mot egen personal att sätta dem i en position där de skall ha kontaktat med ett stort antal personer de inte känner i dessa tider. Dels kommer människors beteendemönster förändras drastiskt och resultatet blir inte representativt för besökare på en plats under normala förhållanden.

– Stora call-center är en riskmiljö

Det finns tyvärr mycket som pekar på att stora call-center med intervjupersonal är en riskmiljö för spridning. Det är ofta så att stora delar av personalstyrkan är personer med osäkrare anställningar eller timanställningar som därmed har sämre möjligheter till långvarig sjukskrivning. Risken att någon arbetar när den inte borde blir därmed större. Dessutom är det ett stort antal olika personer som arbetar i verksamheten, då det ofta är flera personer som arbetar färre timmar per vecka snarare än få heltidsanställda. Detta kombinerat med rätt öppna ytor och stort antal personer gör att de stora call-centren kan vara en riskmiljö.

Vi har ett mindre intervjuteam vilket minskar riskerna men har påbörjat kartläggning av vilka anställda som kan arbeta hemifrån och hur det kan lösas tekniskt. Vi kommer vara beredda på att gå över till arbete hemifrån snabbt vid behov för att hålla intervjuundersökningar igång och värna våra anställdas hälsa.

– Upphandlingar bör inkludera utökade förlängningsmöjligheter

Många undersökningar som genomförs den närmaste tiden kommer att påverkas tydligt av nya Corona. Det kan vara motiverat att pausa på plats-uppdrag och en del kvalitativa uppdrag som också kräver fysiska möten en tid. När det upphandlas är det därför klokt att lägga in förlängningsmöjligheter även för enskilda uppdrag. Mätningen kanske inte alls kommer att kunna vara klar när det är tänkt.

 

Covid-19 undersökningsbranschen
Vad mer planerar Enkätfabriken att göra?

Alla företag har möjligheter att dra sitt strå till stacken. Vi kommer att göra ett antal insatser. Framförallt pausa allt resande, även inom landet, i allt annat än nödvändiga fall. Vi kommer också erbjuda anställda att arbeta hemifrån om de önskar och se över hur vi kan göra så att det funkar så bra som möjligt för dem. Vi har också ställt in några planerade seminarier för nu.

Vad kan vi vänta oss för utveckling för företagen i branschen?

Det kommer att bli ett tufft år för alla branscher. Undersökningsbranschen generellt har absolut inte det svåraste läget. Men även vi bör utgå från att uppdrag pausas eller ställs in och att förfrågningarna minskar en period. För Enkätfabrikens del är en utmaning också att vi är en hög andel föräldrar, stängs skolor ner så blir det så klart tufft. Men vi kommer att hitta lösningar och att snabbt hantera förändrade förutsättningar är något vi haft som ett signum sen starten. Vi bygger vidare på det.

Av: Daniel Sturesson, grundare och delägare

 

← Fler nyheter

coronaviruset undersökningsbranschen