Uppdaterad kunskap kring datasäkerhet

Uppdaterad kunskap kring datasäkerhet

I veckan har Enkätfabriken sett över och uppdaterat sin kunskap kring datasäkerhet. Vårt dataskyddsombud, Daniel Olander, var under tisdagen på Datainspektionens konferens i Stockholm. En konferens som syftar till att fördjupa kunskaper kring säker hantering av data.

På Enkätfabriken behöver vi kontinuerligt titta på vår datasäkerhet då vi i nästan varje projekt hanterar personuppgiftsfrågor. Daniel ser till att Enkätfabriken följer GDPR genom att ta fram rutiner och arbetssätt för företaget. Som ombud ser han också till att utbilda personal och att agera bollplank i personuppgiftsfrågor. Daniel berättar:

Hur jobbar vi med datasäkerhet på Enkätfabriken?

– Personupggifter och en säker hantering av dessa är en av hörnstenarna i Enkätfabrikens verksamhet. Vi behandlar personuppgifter i stort sett i alla våra projekt. Ofta är det kunden som är den personuppgiftsansvariga. Vi är då biträde till kunden och ska följa det personuppgiftsbiträdesavtal som skrivs i samband med projektstart. Eftersom vi har en stor bredd av kunder från olika delar i samhället kan dessa krav se väldigt olika ut. På Enkätfabriken har blivit duktiga på att tillgodose alla möjliga krav och säkerhetsaspekter.

Dataskyddsombud

Bild från Norra Latin där konferensen hölls

Vad tar du med dig från konferensen?

GDPR är en relativt ny lagstiftning och det var mycket osäkerhet för alla kring hur den skulle implementeras. Idag var det kul att få bekräftelse på att det arbete vi lagt ner är i linje med vad Datainspektionen förväntar sig. Det jag framförallt tar med mig är att i ännu större omfattning se min roll som DSO som en tillsynsroll och mindre som en implementationsroll. Det är dock svårt i ett såpass litet företag som Enkätfabriken att inte sitta på dubbla stolar och vara med och utveckla de rutiner och arbetssätt som man sedan ska revidera.

För den som är intresserad finns Enkätfabrikens integritetspolicy på vår hemsida. Till integritetspolicy: https://www.enkatfabriken.se/integritetspolicy/

← Fler nyheter

kunskap kring datasäkerhet