Ung Röst 2014

Ung Röst 2014

Undersökningen fick stort genomslag i media och var toppnyhet i flera större tidningar och nyhetskanaler.
I den nationella rapporten är 19 län och 75 kommuner representerade. Totalt gjordes också 56 kommunrapporter och 4 länsrapporter. ??Läs mer om undersökningen på Rädda Barnens hemsida.