Undersökningar till Region Stockholm

Undersökningar till Region Stockholm

Ramavtal med Region Stockholm

Vi skriver ett nytt ramavtal! Vi är en av fem leverantörer som nu får ramavtal för undersökningar med Region Stockholm. Det innebär att vi får mäta attityder och upplevelser av vård och omsorg.

Vård och omsorgsundersökningar är ett område vi haft starkt tillväxt inom den senaste tiden. De är ofta viktiga och omfattande enkätundersökningar eftersom det skapar beslutsunderlag för den fortsatta utvecklingen inom vården. Vi är därför lite extra glada över att kunna få hjälpa en av landets största aktörer inom detta och bidra till Region Stockholms fortsatta utveckling.

Projektledare för våra projekt inom vård och omsorg är Daniel Sturesson.

 

← Fler nyheter

 

 

Undersökningar