Undersökning uppmärksammas i Svenska Dagbladet

Undersökning uppmärksammas i Svenska Dagbladet

Mobbning och kränkningar på nätet är ett växande problem i svenska skolor. Över hälften av alla mellan- och högstadielärare uppger att deras skola har problem med detta, enligt en undersökning som Lärarbarometern gjort på uppdrag av Telenor. Lärarbarometern är en undersökningspanel som drivs av Enkätfabriken tillsammans med Lektion.se.

 

Läs hela artikeln här: https://www.svd.se/skolstart–med-hat-och-han-pa-natet

Skriven 1 sep 2017
Lärarbarometern