Tillbaka med fokus på att möta barn och brukare!

Tillbaka med fokus på att möta barn och brukare!

Vi är tillbaka från semestern och är bland annat i full gång med att möta fler människor för att de ska kunna delge sina åsikter genom enkäter! Vi har länge sett över våra arbetsätt, verktyg och metoder för att kunna nå ut till fler grupper i samhället, så att de enklare ska kunna tycka till om sin vardag.

 

Små barn och brukare

En av grupperna vi satt extra fokus på är små barn, där vi utvecklar verktyg som ska göra det mer intressant och enkelt för barn att delta i undersökningar och delge sina åsikter. Den andra gruppen är personer med olika funktionsbehov, exempelvis människor med NPF-diagnoser eller personer med andra funktionella utmaningar.

Just nu jobbar vi exempelvis med Sveriges kommuner och regioner, där vi har en årlig undersökning som gör att brukare får tycka till om kvaliteten i sin kommun. Vi använder exempelvis videos, widgets och pictogram i våra enkäter. Enkätfabriken jobbar också tillsammans med föreningen för Familjecentralers främjande. Här arbetar vi bland annat med enkäter anpassade från 4-års ålder, vilket är helt nytt och spännande där vi genomfört väldigt många pilottester inför undersökningen.

 

Utveckling av enkätverktyg

Till hösten kommer våra utvecklare fortsätta fokusera på att utveckla våra metoder för att få små barn att kunna delge sina åsikter via enkäter, något vi ser fram emot att presentera senare i höst. Är du intresserad av att veta mer kan du läsa om brukarundersökningar här och undersökningar för barn och unga här. Vi kan också rekommendera att kontakta Cecilia (barn och unga) eller Daniel Sturesson (brukarundersökningar) för att ställa frågor och ta reda på mer!


Enkäter barn och unga

Cecilia Helander
Barn och unga
cecilia.helander@enkatfabriken.se

 

Daniel SturessonDaniel Sturesson
Brukarundersökningar
daniel.sturesson@enkatfabriken.se

 

 

← Fler nyheter

Undersökningar till barn