Tanum kommun får höga betyg av företagare i årets servicemätning Insikt!

Tanum kommun får höga betyg av företagare i årets servicemätning Insikt!

Ordentligt stöd, rådgivning och ökad kommunikation verkar vara nyckeln till nöjda företagare i Tanum kommun. I årets servicemätning Insikt som anordnas av SKR, kan vi se ett högt Nöjd-kund-index (NKI) på 71, dessutom förbättrar Tanum sina resultat i nästan alla serviceområden. 

I år är första året vi på Enkätfabriken är enkätkonsulter för Tanum kommun. Vi uppmärksammade snabbt deras positiva resultat i årets mätning och ville veta mer. I ett samtal med Elisabeth Jonsson och Elenor Olofsson, näringslivsutvecklare på Tanum kommun, berättade de mer om hur de arbetat för att öka sin service mot företagare. 

Stöd och råd viktigt för Tanum 

På näringslivsenheten på Tanum Kommun arbetar Elisabeth och Elenor med att guida företagare i kommunen. I årets servicemätning syns att företagen är nöjda med arbetet och de upplever en förbättrad service från kommunen. Elenor berättar hur stöd och råd varit extraviktigt den senaste tiden. 

”I och med pandemin har vi fått stötta näringslivet på alla sätt vi kan. Vi hjälper till att tolka lagar och vägleder företagen i deras agerande. Vi är också öppna och tydliga med hur företagarna söker anstånd. Sen har vi minskat avgifter och varit rådgivare. Att stötta och ge råd är något vi jobbat mycket med. berättar Elenor.

God kommunikation en nyckelfaktor 

Samtidigt som näringslivsenheten arbetat extra med stödinsatser, så har de fått tänka om sina kommunikationsvägar. Elisabeth berättar att de tidigare år anordnat nätverksträffar, något som i stället fått bli telefonsamtal för att fortsätta behålla god kontakt. De har också ökat sina insatser kring kommunikation och information för att göra det lättare för företagen att förstå och hantera nya restriktioner. 

”Vi har bland annat börjat skicka ut nyheter en gång i veckan, vilket är en ökning från en gång i månaden. En stor del av informationen handlar om att ge stöd och förklara restriktioner på ett överskådligt sätt.” förklarar Elisabeth. 

Information och kommunikation har varit viktiga bitar för Tanums utveckling i år. De har arbetet med att få till ett bra informationsflöde och god kommunikation med företagarna. 

”Vi har verkligen ställt om hela verksamheten för att informera mer. Både den interna och externa kommunikationen har varit i fokus.” säger Eleonor.

Insikt
Digitalisering och långsiktiga strategier bidrar till fortsatt utveckling 

För att behålla och förbättra nöjdhet hos företagarna i kommunen ska Tanum fortsätta följa sina långsiktiga strategier. Elisabeth menar att en stor del av den goda servicen inte bara beror på insatserna i år. De följer strategier och handlingsplaner, samt får mycket stöd från lotsgrupper. Lotsgrupperna hjälper till i komplicerade ärenden, samlar olika enheter vid större projekt och ser till att de kan ge ett sådant bra stöd som möjligt berättar Elisabeth. 

Just nu arbetar förvaltningen dessutom med att förbättra e-tjänsterna och digitalisering, vilket kommer förenkla för företagare ännu mer. Detta är några av de viktigaste komponenterna för Tanum kommuns framgång och de goda resultaten i årets mätning. 

Vill du läsa mer om Tanum och deras resultat kan du klicka dig in på deras hemsida via den här länken. 

Text & Infografik: Lovisa Valentino

Läs mer om servicemätningen Insikt här.

←Fler nyheter

Insikt servicemätning