SVT uppmärksammar Liv och hälsa ung i Örebro

SVT uppmärksammar Liv och hälsa ung i Örebro

SVT rapporterar om en undersökning vi har ansvarat för i Örebro: Liv och hälsa ung. Undersökningen riktar sig till elever i årskurs 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet, och handlar om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

I undersökningen framkommer bland annat att färre svarande uppger att de oftast mår bra eller mycket bra, och att trenden går tydligt nedåt sedan 2014.

Läs artikeln HÄR.