Summering 2023

Summering 2023

Året börjar lida mot sitt slut och vi på Enkätfabriken gör allt för att försöka hinna med alla leveranser innan jul. Det är dags att avrunda året, som innehållit mycket fokus på de interna arbetsprocesserna och utveckling av våra tjänster, men också många roliga samhällsundersökningar och nya typer av uppdrag. Här kommer fem nyheter från framförallt hösten, men också året (Här kan du läsa om vårens summering)!

 

HGF rapport visar att en fjärdedel av unga vuxna bor hemma

26 procent av unga vuxna bor hemma hos sina föräldrar. En majoritet av dessa (77 procent) gör det ofrivilligt. Det visar resultaten från rapporten Unga Vuxnas boende som utförs av Hyresgästföreningen sedan 1996, och vi kan se att bostadsbristen bland unga förvärrats senaste decenniet. För att nå ut till unga och undersöka ungas boende har vi använt oss av flera metoder så som webbpanel, SMS-utskick och brevutskick. I årets rapport har vi upp till 5000 svar från unga vuxna i åldern 20-27 år. Undersökningen har uppmärksammats av bland annat Dagens Nyheter – Ekonomi.

 

Hyresgästföreningens graf över hur unga bor

Graf från hyresgästföreningen, skapad av Enkätfabriken.

 

bild med text, förbättrad service i sveriges kommuner

I år har vi arbetat med 68 kommuner för att utföra deras insiktsmätningar, en servicemätning där vi frågar företag som haft ett ärende med kommunen (exempelvis ansökt om bygglov) om hur servicen från kommunen varit! Insikt mäter 7 olika områden och resultaten bidrar till att förbättra kommunens service. Förutom mätningen har vi haft workshops och presentationer om näringslivsfrågor med 23 kommuner! Vi är jätteglada över att få jobba med så många olika kommuner, samt ökat antalet samarbeten från i fjol, från 49 till 68!

 

BIld med text. Sveriges största resvaneundersökning.

Från 2024 sköter vi insamlingen för Kollektivtrafikbarometern som är Sveriges största resvaneundersökning. Mätningen görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik och regionala länstrafikbolag. Vi kommer årligen samla in 100 000 svar och insamlingen sker genom en kombinerad metod av webbenkät och telefonintervjuer. Resultaten visar på hur svenskar reser idag och används av regioner och trafikbolag för att utforma framtidens kollektivtrafik!

 

Bild med text: Har synen på sverige förändrats i höst

Hur har koranbränningar och påverkanskampanjer förändrat synen på Sverige? I uppdrag av svenska institutet har vi undersökt hur synen på Sverige förändrats genom en mätning i Saudiarabien, Egypten, Marocko, Iran, Irak, Turkiet, Indien, Indonesien och Pakistan. Undersökningen hade 9000 respondenter och pågick under oktober-november. Kika på vår nyhet om uppdraget här!

 

 

Bild med text: Halvdag om kommunal service

I September tog vi oss an ett lite annorlunda uppdrag från Malmö Stad. Vi har under året lagt stort fokus på att bidra till förbättrad kommunal service, via exempelvis insiktsmätningar, genom att utse Sveriges bästa näringslivskommun och hålla workshops. Under hösten fick vi förtroende att anordna en halvdag för Malmö Stad med fokus på utveckling för kommunen. Läs gärna mer om vårt arbete för Malmö Stad här!

 

 

 

Tack för 2023!

Vi syns igen i mellandagarna eller 2023!

Uppmärksamma att vår support är stängd mellan 27-19/12, men vi tittar på mejl om det är akuta ärenden.  Vi öppnar igen 8.00-17.00 2-4/1 och 8.00-14.00 5/1.

God jul och gott nytt år!

 

← Fler nyheter

 

God jul och gott nytt år