Studie om svenskars sexuella hälsa

Studie om svenskars sexuella hälsa

Nu har den omfattande studien om svenskars sexuella hälsa släppts!

Folkhälsomyndigheten släppte nyligen en stor rapport kring svenskars sexuella hälsa. En studie som Enkätfabriken varit delaktig i! Befolkningsundersökningen som skedde på nationell nivå genomfördes hösten 2017. Sammanlagt svarade drygt 15 000 personer mellan 18 och 84 år på enkäten, som behandlar sexuell- och reproduktiva hälsa, samt rättigheter.  Enkätfabriken har varit ansvarig för insamlingen av den stora undersökningen. Vi har skött hanteringen av skapande av enkäter, skapat trycksaker, skickat ut enkäterna och scannat in svaren. Vill du läsa den färdiga rapporten som lanserades nu i maj hittar du den hos Folhälsomyndigheten.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med offentlig sektor och våra olika tjänster.