Statistik visar mindre kollektivt resande i Sverige

Statistik visar mindre kollektivt resande i Sverige

Antal resenärer som reser kollektivt i Sverige har minskat drastiskt sedan 2019, det visar den statistik vi på Enktäfabriken tagit fram åt Trafikanalys, Sveriges statistik-ansvariga myndighet för transport och kommunikationer.

Trafikanalys har de senaste åren gjort en undersökning på hur många som åker kollektivt i Sverige. Statistiken tillåter de att genom åren jämföra antal resenärer i olika områden och förstå vilka transportmedel som är vanligast.

I år har Enkätfabriken tagit fram statistiken åt Trafikanalys och siffrorna visar nedgång i antal som reser kollektivt med regional linjetrafik i Sverige. Under 2021 så minskande antalet resenärer med 4% jämfört med året innan. Jämför vi med två år tidigare (2019) ser vi en minskning på 36%.

På Trafikanalys hemsida kan du läsa mer om statistiken och förändringarna över året. Du hittar en sammanfattning här som beskriver nedgången i relation till kostnader, subventioner, hur vi reser och utbudet på resandet.

För att se statistik över åren, titta in på trafa.se/kollektivtrafik

 

Vill du veta mer om hur vi samlar in statistik till både privat och offentlig sektor?

Erik Granberg

Kontakta Erik Granberg,

grundare, projektledare och analytiker.

erik.granberg@enkatfabriken.se

 

 

 

 

← Fler nyheter

Kollektivtrafik statistik