Snart dags för jämförelse av Insikt 2019

Snart dags för jämförelse av Insikt 2019

Om ungefär två veckor offentliggör Sveriges kommuner och regioner (SKR) jämförelse av Insikt 2019. Det innebär att SKR öppnar sin webbportal för att visa resultaten för fjolåret, där det nationella resultatet, samt kommunranking för företagare visas i öppen jämförelse. Alla deltagande kommuner kan logga in för att se de nationella jämförelsen från den 22/4 enligt SKR.

Vad är Insikt? 

Insikt är en undersökning och servicemätning kring kommuner och deras myndighetsärenden. I undersökningen tillfrågas i första hand företag hur de upplevt olika myndighetsärenden i sin kommun. Det är SKR som står bakom Insikt, som funnits sedan år 2010. Från och med 2015 så genomförs och redovisas undersökningar löpande. Själva undersökningen utförs av en extern och godkänd NKI-konsult (ex. Enkätfabriken), som också tar fram rapporten.

Undersökningen görs med en enkät som skickas ut till kommunens ’kunder’, det vill säga företag som avslutat ett myndighetsärende hos kommunen under ett mätår. Enkäten innehåller 40 frågor. Dels behandlas nöjd-kund-index (NKI), öppna frågor och frågor kopplade till de sex olika serviceområden som mäts. Från och med i år kan vi dock vänta oss ett sjunde område.

Vilka områden undersöks? 

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

Sedan 2020 finns också området

  • Upphandling

Brandskydd Insikt  Bygglov insiktMarkupplåtelse insiktMiljö- och hälsoskydd insiktlivsmedelskontroll insiktserveringstillstånd insiktNöjd anbudsgivar index

Hur går mätningen till?

SKR sätter ramarna för hur enkäten ser ut, tar fram instruktioner, databas och tillhandhåller webbportalen för resultat. Den upphandlade konsulten genomför undersökningen och tar fram rapporter till den kommun de arbetar för. Enkätfabriken är 1 av 3 godkända konsulter och NKI-leverantörer för Insikts undersökning. Kommunen får själva välja vilken av de tre godkänna konsulterna de helst vill arbeta med.

Delta i Insikt

Vill ni delta i insikt kan ni läsa mer om hur det går till så hittar ni all information på SKRs hemsida. Vill du veta mer om vårt konsultarbete och välja oss som konsult? Erik Granberg är vår ansvarige kontaktperson för Insikt och du är varmt välkommen att kontakta Erik.

Kontakta Erik

Telefon: 0702-36 93 83

Mail: erik.granberg@enkatfabriken.se

 

← Fler nyheter

jämförelse av Insikt 2019