SKR:s årliga brukarundersökningar är öppna!

SKR:s årliga brukarundersökningar är öppna!

Nu är anmälan öppen till SKR:s årliga brukarundersökningar som vi på Enkätfabriken ansvarar för! Brukarundersökningarna riktar sig till personer med funktionsnedsättning inom boenden/boendestöd, daglig verksamhet, sysselsättning och personlig assistans.

Ta chansen att låta era brukare göra sina röster hörda! Tillgänglighetsanpassning finns i form av bildstöd och uppläsning för att möjliggöra att så många som möjligt kan svara själva. Samtliga frågor i undersökningarna är kvalitetssäkrade.

På följande sidor finns mer information för dig som jobbar inom kommunal eller privat verksamhet. Observera att sidorna är lösenordskyddade, vänligen kontakta support@enkatfabriken.se för att få tillgång.

Klicka HÄR för att komma till sidan för kommunala aktörer
Klicka HÄR för att komma till sidan för privata aktörer
Klicka HÄR för att ta del av pappersenkäterna