Så fördelades julgåvan 2022!

Så fördelades julgåvan 2022!

I början av december bad vi våra kunder och kontakter om hjälp att fördela årets julgåva på totalt 10 000 kronor. Såhär blev resultatet!

De fyra organisationerna som fanns att välja mellan valdes ut av våra kollegor, och sedan var omröstningen öppen under hela december månad. I bilden till höger syns resultatet. Vi är väldigt stolta och glada över att kunna fördela vår julgåva bland dessa fyra viktiga organisationer!