Resvaneundersökningar som leder till samhällsutveckling!

Resvaneundersökningar som leder till samhällsutveckling!

Resvaneundersökningar är något vi älskar! Att vi gillar det så mycket beror på den enkla anledningen att den följer vår vision – Undersökningar som leder till samhällsutveckling. Därför är vi glada att nyligen fått jobba med två omfattande resvaneundersökningar. Den ena för region Skåne som tagit fram en undersökning för resvanor i hela regionen. Den andra för cykelfrämjandet, där undersökningen och tävlingen Kommunvelometern rankar Sveriges bästa cykelkommuner.

Region Skånes resvaneundersökning

I uppdrag av Region Skåne, som jobbat med Trafikverket, har Enkätfabriken samlat in svar från 38 000 skåningar för att ta reda på deras resvanor. Slutrapporten som publicerades nu i maj visar bland annat att biltrafiken minskar och fler reser kollektivt i Skåne. Rapporten och resultaten kommer användas som underlag för att förbättra och förändra infrastruktur i regionen. Du kan läsa mer om arbetet och resultatet på Utveckling Skåne.

Vanor och infrastruktur med Cykelfrämjandet

Det andra uppdraget vi jobbat med nyligen har varit tillsammans med Cykelfrämjandet. I den omfattande undersökningen Kommunvelometern undersöker Cykelfrämjandet hur svenskar ser på sin kommun ur ett cykelperspektiv. Enkätfabriken är stolta över att få vara delaktiga i processen som bidrar till att utveckla cykel-infrastrukturen i Sverige. Resultaten av undersökningen publicerades i maj och du kan hitta dem här! För att läsa mer om Enkätfabrikens arbete rekommenderar vi att du klickar in dig på Case – Resvaneundersökningar, där vi beskriver vårt arbete tillsammans med Cykelfrämjandet.

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med resvanor?
Läs om vår produkt resvaneundersökningar.

Resvaneundersökning