Resvaneundersökningar som leder till samhällsutveckling!

Resvaneundersökningar som leder till samhällsutveckling!

🌳🚌
Resvaneundersökningar är något vi älskar! Att vi gillar det så mycket beror på den enkla anledningen att den följer vår vision – Undersökningar som leder till samhällsutveckling. Därför är vi glada att nyligen fått jobba med två omfattande resvaneundersökningar. Den ena för region Skåne som tagit fram en undersökning för resvanor i hela regionen. Den andra för cykelfrämjandet, där undersökningen och tävlingen Kommunvelometern rankar Sveriges bästa cykelkommuner.

🌳🚲

Region Skånes resvaneundersökning

I uppdrag av Region Skåne, som jobbat med Trafikverket, har Enkätfabriken samlat in svar från 38 000 skåningar för att ta reda på deras resvanor. Slutrapporten som publicerades nu i maj visar bland annat att biltrafiken minskar och fler reser kollektivt i Skåne. Rapporten och resultaten kommer användas som underlag för att förbättra och förändra infrastruktur i regionen. Du kan läsa mer om arbetet och resultatet på Utveckling Skåne.

Vanor och infrastruktur med Cykelfrämjandet

Det andra uppdraget vi jobbat med nyligen har varit tillsammans med Cykelfrämjandet. I den omfattande undersökningen Kommunvelometern undersöker Cykelfrämjandet hur svenskar ser på sin kommun ur ett cykelperspektiv. Enkätfabriken är stolta över att få vara delaktiga i processen som bidrar till att utveckla cykel-infrastrukturen i Sverige. Resultaten av undersökningen publicerades i maj och du kan hitta dem här! För att läsa mer om Enkätfabrikens arbete rekommenderar vi att du klickar in dig på Case – Resvaneundersökningar, där vi beskriver vårt arbete tillsammans med Cykelfrämjandet.

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med resvanor?
Läs om vår produkt resvaneundersökningar.

Resvaneundersökning