Rekrytering till medborgarråd

Rekrytering till medborgarråd

I januari 2024 börjar rekryteringen av Sveriges första medborgarråd! Rekryteringen sker genom brev som slumpmässigt skickas ut till en del av Sveriges befolkning. Det är vi på Enkätfabriken som sköter utskicken av breven, i uppdrag av Stockholm Resilience Center på Stockholm Universitet, som står bakom initiativet tillsammans med Fairtrans.

 

Ett nationellt medborgarråd med fokus på klimatet

Huvudsyftet för medborgarrådet är att diskutera klimatfrågor, där medborgare med olika bakgrund och synsätt kan diskutera klimatåtgärder mer djupgående. Genom att samla en mängd olika åsikter, från människor med olika bakgrund, kan beslutsfattare få en bättre bild av hur folk ser på klimatfrågorna, menar Tim Daw som är forskare i hållbarhetsvetenskap och en av initiativtagarna till medborgarrådet.

 

Har du fått brev om att delta i medborgarrådet?

I början av 2024 skickas några tusen brev ut, där mottagaren får svara på en kort enkät. Utifrån enkätsvaren tas 50 deltagare fram med olika bakgrunder, politiska åsikter, boplats, ålder etc. för att bilda ett medborgarråd.

Har du några frågor om rekryteringen kan du kontakta projektledare Fanny eller läsa mer på https://fairtrans.nu/medborgarrad-om-klimatet/

 

Projektledare på Enkätfabriken: Fanny Ekström, fanny.ekstrom@enkatfabriken.se

 

← Fler nyheter

Rekrytering till medborraråd