RAMAVTAL MED STOCKHOLMS STAD

RAMAVTAL MED STOCKHOLMS STAD

Ramavtalet är ett av branschens största med upphandlingar för mellan 8 och 9 miljoner kronor om året. Avtalet trädde i kraft vid årsskiftet och löper över två år. Närmare 30 godkända anbud inkom, varav alltså fem valdes ut.