Räddningsmissionen startar ny friskola

Räddningsmissionen startar ny friskola

För att en organisation skall kunna starta en ny friskola kräver Skolinspektionen att det finns ett tydligt elevunderlag. Kraven på hur väl kartlagt elevunderlaget skall vara har stegrats de senaste åren. Det är i grunden en mycket bra utveckling, att skolor startas och sedan läggs ner på grund av bristande intresse från elever är inte bra för någon. Vi på Enkätfabriken får allt oftare i uppdrag att ta reda på hur elevunderlaget ser ut inför en nyetablering av en skola. Med vår kunskap om metodologi och vår vana av att genomföra undersökningar riktade till unga så är det ett uppdrag vi gärna tar oss an.

Räddningsmissionen startar ny skola

Vårt senaste uppdrag skedde tillsammans med Räddningsmissionen. Nu har de fått sitt besked om att de äntligen får starta sin egen friskola! Räddningsmissionen startar sin nya grundskola hösten 2020, där de arbetar i nära samverkan med Göteborgs Symfoniker. Skolan kommer också ha ett starkt samarbete med aktörer från näringsliv, offentlig sektor samt akademin. Tillsammans har de som mål att främja och möjliggöra positiva livsval för barn. Skolan skapas i hopp om att bidra till ett levande närområde och bra villkor för uppväxt.

Du kan läsa mer om Räddningsmissionens nya skola här!

Vill du veta mer om Elevprognoser? 

Klicka här.

 

elevprognos