Presentation för Skaraborgs kommunalförbund

Presentation för Skaraborgs kommunalförbund

I fredags besökte vi Skaraborgs kommunalförbund för en presentation av vilka faktorer som har störst påverkan på andelen gymnasiebehöriga elever i skolorna inom Skaraborg. Vi har bland annat tittat på vilka skolor som över- respektive underpresterar givet sina förutsättningar. Exempel på data som vi har använt är betyg, socioekonomiska variabler, kommunernas ekonomi och demografi.

Syftet med denna presentation är att kommunerna i Skaraborg ska kunna identifiera och arbeta med de faktorer som har en effekt på mängden elever som går ut grundskolan med behörighet till gymnasiet.

Presentationen var en del i ett långtgående arbete där representanter från Skaraborgs kommuner tar del av den data vi har tagit fram, och deltar i diskussioner kring hur arbetet med att öka andelen elever med gymnasiebehörighet kan utvecklas framöver.