Presentation av undersökning för kulturförvaltningen i Göteborgs Stad

Presentation av undersökning för kulturförvaltningen i Göteborgs Stad

I mitten av mars var det dags för oss att presentera en stor undersökning som vi har arbetat med, och som har stark lokal förankring (för de av oss som arbetar från huvudkontoret i Göteborg i alla fall): En medborgarundersökning av besökare och icke-besökare av biblioteken och kulturhusen i Göteborgs Stad.

 

I den här undersökningen har vi kombinerat flera olika metoder, bland annat på-plats-intervjuer, för att samla in så mycket information som möjligt om varför eller varför inte medborgarna väljer att besöka kulturhusen och biblioteken runt om i staden.

Resultatet presenterades för kulturförvaltningen som ska använda resultatet och rapporten i sitt arbete med att utveckla biblioteken och kulturhusen, så att ännu fler vill besöka dem.

Presentation