Hur är det att cykla i din kommun?

Hur är det att cykla i din kommun?

Ja, hur är det egentligen att cykla i din kommun? Cykelfrämjandet gör i samarbete med Enkätfabriken en unik satsning för att skapa kunskap om hur anpassade olika kommuner är för cykling och vad som kan förbättras i varje kommun. Tillsammans bygger vi upp en undersökningspanel som helt fokuserar på cykelfrågor. Panelen kommer att användas för undersökningar om cyklandet där resultatet rapporteras direkt till kommunerna. Ju fler cyklister som deltar, desto fler kommuner får ett eget resultat. Ta chansen att säga vad du tycker och påverka cykelinfrastrukturen i din kommun. Registrera dig genom att klicka här!

Här kan du läsa mer om Kommunvelometern.

Kontakta oss för mer information!

cyklar