Nytt område för Insikt 2020!

Nytt område för Insikt 2020!

Sveriges kommuner och regioners (SKR) nya område för Insikt är ’Upphandling’.

Från och med 1/1 2020 finns det möjlighet att mäta nöjdhet hos anbudsgivare och titta närmare på kommuners service gällande upphandling. Nöjdhet undersöks i dessa fall med Nöjd Anbudsgivar Index (NAI) och frågor ställs till ’anbudsgivare som inte lämnat kvalificerat bud’, ’de som lämnat kvalificerat bud men inte erhållit kontrakt’ och ’anbudsgivare som erhållit kontrakt’. Målet med det nya mätområdet är att kommuner ska kunna förbättra sin service i frågan om upphandling och anbud.

Nytt område för Insikt 2020 Brandskydd  Bygglov Insikt områdeMarkupplåtelse insiktMiljö- och hälsoskydd insiktlivsmedelskontroll insiktserveringstillstånd insikt

Upphandling blir det sjunde området, de andra områdena är: 

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

Mer om det nya området ’Upphandling’ för Insikt

SKR skriver att värdet för offentlig upphandling uppskattas till 1/6 av Sveriges BNP, vilket gör den offentliga affären nödvändig för många företag och organisationer. Samtidigt så visar en rapport från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket att antal anbudsgivare minskar per anbud, medan upphandlingar med bara en anbudsgivare ökar. Området upphandling har därmed tagits fram för att skapa en nationell kundenkät för upphandling. Enkäten fungerar på samma sett som Insikts-undersökningen fungerar. I både SKR:S och SBA:s upphandlingsmall kan du nu hitta ”Upphandling” som ett undersökningsval.

Delta i Insikt

Vill ni delta i insikt kan ni läsa mer om hur det går till så hittar ni all information på SKRs hemsida. Vill du veta mer om vårt konsultarbete och välja oss som konsult? Erik Granberg är vår ansvarige kontaktperson för Insikt och du är varmt välkommen att kontakta Erik.

Kontakta Erik

Telefon: 0702-36 93 83

Mail: erik.granberg@enkatfabriken.se

 

← Fler nyheter, eller läs mer om Insiktsmätningar!

Nytt område för Insikt 2020