Nya ramavtal 2022

Nya ramavtal 2022

I det senaste har vi vunnit en del nya ramavtal, samtidigt som vi jobbar på med våra nuvarande.

 

Bland våra nya kunder finns nu:

 • Svenska Filminstitutet
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • Stockholm Stad
 • SÖRAB
 • Malmö Stad

 

Svenska Filminstitutet arbetar för att bevara och tillgängliggöra svenskt filmarv, informerar, utbildar och stöder produktion av svensk film.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) finns för att ge alla rätt att lära sig utifrån egna förutsättningar och på så sätt kunna nå målen för sin utbildning. De finns för de med olika funktionsförmågor, exempelvis han det handla om att läsa, skriva och räkna på egna villkor.

Sörab är ett miljö- och returbolag i norra Stockholm med uppdrag att ta hand om kommunala avfall på ett miljöriktigt och rationellt sätt.

 

 

Pågående ramavtal:

 • Sedan innan arbetar vi med MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor) där vi bland annat jobbar med LUPP
 • Göteborgs stad där vi gör flera olika mätningar, bla. om elevhälsa och trafik
 • Region Stockholm
 • Sveriges Kommer och Regioner där vi framförallt jobbar med brukarundersökningar
 • Post- och telestyrelsen
 • Myndigheten för tillgängliga medier (mer om tillgänglighet i undersökningar)
 • SYSAV

 

← Fler nyheter

Ramavtal enkätfabriken