Enkätfabrikens nya CSR-policy

Enkätfabrikens nya CSR-policy

Enkätfabrikens främsta ambition är att leverera undersökningar som leder till samhällsutveckling. Därför är det givet att låta ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företaget som det arbete vi genomför. Idag signerade en av Enkätfabrikens grundare, Daniel Sturesson, företagets nya CSR-policy. Vår policy innehåller bland annat företagets etiska riktlinjer och förtydligande kring Enkätfabrikens sociala ansvar.

Om du är intresserad av att veta mer om Enkätfabrikens CSR-policy finns ett kortare utdrag att läsa här.

CSR-policy