Nu har årets SKR-undersökningar startat!

Nu har årets SKR-undersökningar startat!

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomför varje år en stor enkätundersökning inom socialtjänsten, där brukare får svara på frågor om sitt boende. I år är det tredje året i rad vi på Enkätfabriken tar hand om undersökningen som är vårt största undersökningsprojekt.

Projektet innehåller 14 enkäter som SKR samordnar, samt en pilotundersökning som görs i år.  Utöver det har vi tagit fram 14 enkäter som andra kommuner och aktörer gör parallellt med SKR:s insamlingsperiod. Det är runt 200 av Sveriges kommuner som deltar, sedan jobbar vi också med ett visst antal privata aktörer.

Undersökningen för SKR är en av de största i sitt slag, där vi för just dessa utvecklat egna verktyg som ska förenkla processen för både oss och kommunerna i arbetet med att få brukares åsikter om sina boenden. Detta är extra roligt med stor personalstyrka inblandad för att jobba med pappersenkäter, register, korrigeringar och webbenkäter. Vi på Enkätfabriken har också jobbat med att utveckla supporten för dessa och framtida ärenden, för att vi på bästa sätt ska kunna möta våra kunder.

 

Läs gärna mer om hur vi jobbar med brukarundersökningar här!

 

Vill du veta mer? 

Kontakta ansvarig projektledare, Kajsa Aune

Brukarundersökningar

 

← Fler nyheter

Brukarundersökning SKR