Liv och hälsa

Liv och hälsa

Just nu genomför Region Uppsala, Landstinget Sörmland, Region Västmanland, Landstinget i Värmland och Region Örebro län en undersökning vid namn Liv och hälsa. Undersökningen handlar bland annat om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.
Enkätfabriken ansvarar för insamling, registrering och sammanställning av svar. Vi svarar även på eventuella frågor i samband med undersökningen. Nedan listar vi några av de vanligaste frågorna. Om du undrar över något annat är du välkommen att mejla eller ringa oss. Mejladressen är: support@enkatfabriken.se och telefonnummer: 020-121028.

 

Vanliga frågor:

Fråga: Jag vill inte vara med i undersökningen. Hur gör jag då?

Svar: Undersökningen är givetvis frivillig och om du inte vill vara med går det bra att antingen mejla (support@enkatfabriken.se) eller ringa oss (020-121028), så tar vi bort dig från registret. Tänk på att uppge antingen löpnummer eller användarnamn.

Fråga: Jag har fått en enkät/påminnelse, trots att jag meddelat att jag inte vill vara med. Varför?

Svar: Vi ber dig ha överseende med att det ibland skickas ut enkäter/påminnelser innan vi hunnit rapportera in eventuellt bortfall. Om du fått en enkät trots att du meddelat oss att du inte tänker delta går det därför bra att bortse från enkäten.

Fråga: Jag har fått en enkät/påminnelse, trots att jag redan svarat. Varför?

Svar: Av samma anledning som nämndes ovan kan det ibland hända att enkäter/påminnelser redan hunnit skickas ut innan ditt svar kommit fram. Om du redan har besvarat enkäten behöver du givetvis inte göra det igen.

Fråga: Hur kan ni veta att jag inte svarat (och skicka en påminnelse) när det står att enkäten är anonym?

Svar: Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Däremot använder vi numret högst upp på enkätens framsida för att vi under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat. Uppgifterna som lämnas skyddas av statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hos medverkande landsting, regioner och vid SCB. De personer som arbetar med under- sökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Sekretess gäller även hos Enkätfabriken. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

Fråga: Kommer jag kunna ta del av resultatet?

Svar: Resultaten från undersökningen kommer bland annat att presenteras på webbsidor hos undersökningsansvariga landsting och regioner. Om du vill veta mer kan du redan nu finna resultat och rapporter från tidigare års undersökningar där.

 

Här kan du läsa mer om hur Enkätfabriken arbetar med undersökningar!

Enkätfabriken undersökning om liv och hälsa