Lärarbarometern: Åtta av tio lärare upplever sömnsvårigheter

Lärarbarometern: Åtta av tio lärare upplever sömnsvårigheter

Enligt en färsk undersökning med Lärarbarometern uppger åtta av tio lärare att de upplever sömnsvårigheter. Lärarbarometern har tillsammans med Enkätfabriken och lektion.se under sommaren genomfört en undersökning om arbetsmiljön för Sveriges lärare. Resultaten är i många fall nedslående. Åtta av tio lärare upplever sömnsvårigheter som är relaterade till arbetet och ännu fler upplever arbetsrelaterad stress som påverkar deras liv i övrigt negativt.
Följ länken för att läsa mer,

http://www.lararbarometern.se/stress