Lansering av Rädda barnens Ung Röst 2022

Lansering av Rädda barnens Ung Röst 2022

Idag lanseras rapporten Ung Röst som görs av Rädda barnen, där vi stolt kan säga att vi på Enkätfabriken varit delaktig i både insamling och den fördjupande analysen. 

 

Vad är Ung Röst?

Rapporten Ung röst ger en bild av hur barn och unga i Sverige har det idag. Rapporten tas fram för att lyfta barnens röster och så vi kan respektera, samt se till att vi tillgodoser rättigheter och behov i vardagen. I år har nästan 8000 barn i åldrarna 12, 14 och 16 år svarat i enkäten för undersökningen. Dessutom har enkäten kompletterats med intervjuer i fokusgrupper.

Rädda Barnens mål med Ung Röst är att göra barnkonventionen tillgänglig för alla barn. De ville ta reda på hur barn och unga upplever sina liv och levnadsvillkor, samt hur rättigheter följs upp. Förhoppningen är att resultaten ska leda till handling som förbättrar livsvillkoren för barn i Sverige idag.

 

Om insamling och analys

Undersökningen Ung Röst genomfördes 26/10 2021 – 7/1 2022, vilket är i slutskedet av covid-19-pandemin i Sverige och innan kriget bröt ut i Ukraina. Svaren visar på barn och ungas upplevelser under 2021 , där barn i åldrarna 12, 14 och 16  svarat på de 32 slutna frågorna och en öppen fråga som fanns i enkäten. De frågeområden som berörs är skola och fritid, trygghet och hälsa, att vilja bli lyssnad på av vuxna, möjligheter att påverka, synen på framtiden och också vad de själva skulle vilja ändra på om de var politiker. Som med alla våra undersökningar bland unga så testar vi alltid noggrant enkäten på åldersgruppen innan insamlingen görs.

Vill du veta mer om hur insamligen gått till hänvisar vi till metoddelen i den slutgiltiga rapporten. Har du övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. Via Rädda barnens hemsida kan du läsa hela rapporten!

Till rapporten Ung Röst 2022

Läs mer om Enkätfabrikens arbete med barn och unga 

Projektledare hos Enkätfabriken: Cecilia Helander, cecilia.helander@enkatfabriken.se

 

← Fler nyheter

 

enkäter ung röst