Kommunikationspraktik på Enkätfabriken

Kommunikationspraktik på Enkätfabriken

Denna vår har vi två praktikanter här hos oss på Enkätfabriken, en inom området för marknadsföring och en inom området för kommunikation. Det blir andra året vi tar emot praktikanter inom kommunikation och marknadsföring – och vi planerar att fortsätta.

Just nu hittar ni Amelia och Josefin hos oss, där de praktiserar inom sina utbildningar på Göteborgs universitet, respektive yrkeshögskolan Medieinstitutet. Båda är inne på sina sista terminer, där praktiken är en del av lärandet för att komma ut i yrkeslivet.

Hur kan en kommunikationspraktik se ut på Enkätfabriken?

Kommunikation, marknadskoordination, innehållsproduktion, webb och sociala medier:

Josefin går utbildningen Webb och sociala medier på Medieinstitutet och har sökt sin LIA/praktik inom kommunikation. Praktiken vi erbjuder för kommunikation ska i grunden vara bred, samt handla om att låta personen testa på att skriva för olika målgrupper, skapa kommunikationsplaner, testa på innehållsproduktion och SEO. Detta görs varje år inom ramen för ett specifikt undersökningsområde, där Josefin i år arbetar med undersökningar som är tillgänglighetsanpassade. Detta faller naturligt med att rapporter och dokument enligt lag ska tillgänglighetsanpassas för alla organisationer inom offentlig sektor, en lag som trädde i kraft hösten 2020. Josefin får därför lära sig ta fram Powerpoint mallar från grunden som ska underlätta arbetet med tillgänglighetsanpassning (intern kommunikation), genomgång av tillgänglighet i PDF (intern kommunikation) och sedan planera och kommunicera kring vad Enkätfabriken kan erbjuda och göra inom området (extern kommunikation i webb och sociala medier). Handledare för kommunikationspraktiken är Lovisa Valentino, ansvarig för all extern kommunikation på Enkätfabriken.

Marknadsföring och sälj:

För detta år har vi flera projekt igång, därför har vi också möjlighet att erbjuda en passande praktik kopplat till marknadsföring. Denna praktikroll har Amelia sökt. I Amelias fall jobbar hon på ett specifikt insamlingsprojekt inom området för marknadsundersökningar. Amelia studerar en kurs i företagsekonomi, och programmet för media- och kommunikation. Inom sin praktik får hon testa på båda inriktningarna. Hon praktiserar inom marknadsresearch, såväl som att jobba med layout och design, samt marknadsföring och sälj inom det projekt hon har. Som handledare har hon Oscar Svensson, projektledare och marknadsansvarig för marknadsundersökningar.

Så här sa Amelia själv i början av sin praktik:

– Det som lockade med praktiken var att uppdraget är en kombination av båda utbildningar, med både själva analysdelen från företagsekonomin och design/kommunikationsdelen från MKV.

praktik kommunikation

Varför erbjuder Enkätfabriken praktik inom kommunikation? 

Vi är ett företag som fokuserar på nyexaminerade och unga talanger, för att vi tror på ungas kunskap och driv. Varje år går flera studerande ut på praktik inom sin utbildningar för att få erfarenhet av kommunikationsarbetet i arbetslivet. Många av oss vet att det kan vara svårt att hitta en bra praktikplats, därför vill vi finnas för att ge fler en möjlighet till en utvecklande praktik. Praktiken passar de som vill jobba brett inom kommunikation, vill testa på B2B och gillar att se till helheten. För min egen del ser jag en sådan stor vinst i att få bolla idéer med framtidens kommunikatörer. Jag kan få lära ut det jag kan inom vår bransch B2B, hur det fungerar, vad man bör tänka på och hur det ser ut en vanlig dag som marknadskommunikatör. Samtidigt får jag utbyte av studenterna, deras studiekompetens och individens kunskaper, säger Lovisa Valentino.

Mer om kommunikationspraktiken på Enkätfabriken

Inför varje praktik jobbar vi fram en plan som ser till att den praktiserande får testa på de områden som är relevanta för utbildning och yrkesliv. Vi lägger upp annonser via Lund- och Göteborgs universitet, samt för yrkeshögskolor i Göteborg. Inför varje praktik berättar vi vad den praktiserande kan förvänta sig. Vi tar emot praktikanter under vårterminen, anpassat efter hur de infaller studenternas planerade praktik som ingår i studierna.

Vill du veta mer är du varmt välkommen att kontakta vår marknadskommunikatör, Lovisa Valentino.

 

← Fler nyheter

Praktik kommunikation