Karlskrona drogvaneundersökning

Karlskrona drogvaneundersökning

Sedan 2003 har Karlskrona kommun genomfört en drogvaneundersökning bland ungdomar i kommunen, för att se hur drogvanor förändras över tid. I fredags var Cecilia Helander på plats i Karlskrona för att presentera resultatet av den senaste undersökning, som Enkätfabriken hjälpt till att genomföra. Undersökningen visar en fortsatt positiv utveckling, där ungdomar i kommunen både röker och dricker i mindre utsträckning än tidigare. Liknande undersökningar visar att trenden även syns på nationell nivå. 

 

Foto: Matilda Ljungkvist

 

Läs mer om hur vi på Enkätfabriken arbetar med att göra barn och ungas röster hörda!

Drogvaneundersokning