Vill du jobba på ett av Sveriges snabbast växande företag?

Vill du jobba på ett av Sveriges snabbast växande företag?

Enkätfabriken växer så att det knakar! Vi söker därför förstärkning till vårt intervjuarteam i Lund. För att få en större förståelse för jobbet bad vi vår medarbetare Mollie att ställa några frågor till Elin och Frida – de småländska tvillingarna som jobbat på Enkätfabriken sedan maj 2015 – om jobbet som intervjuare.

Hur kom det sig att ni började jobba på Enkätfabriken?

Vi sökte egentligen sommarjobb. Ett krav för jobbet var att man skulle ha läst minst ett år på universitet och det hade vi. Sedan passade jobbet perfekt att ha kvar under hela utbildningen.

 

Vad går jobbet ut på?

Vi jobbar främst med att genomföra telefonintervjuer inom olika projekt. Oftast är det intressanta samhällsundersökningar från universitet eller kommuner, vilket har varit särskilt relevant för oss då undersökningar om staden och samhällsutveckling går hand i hand med vår utbildning  i Urbana studier.

I jobbet lär man sig om olika människor. Man lär sig att lyssna på folk och att få dem att prata. Vi håller oss delvis till manus, men samtidigt är det viktigt att få respondenterna att svara ärligt – inte bara det som förväntas – och därför är det viktigt att kunna ställa följdfrågor.

Genom jobbet får vi alltså dels en inblick i vad olika människor tycker om olika saker, men också en inblick i olika ämnen.  På så vis har vi lärt oss mycket om olika samhällsfenomen.

 

Vad är det bästa att arbeta som intervjuare?

Att prata med så olika människor – det är socialt. Det är som att vi träffar väldigt mycket människor, trots att det är över telefon. Sedan gillar vi att undersökningarna handlar om intressanta ämnen, att det inte är något som ska säljas eller liknande. Man märker att folk vill svara för att undersökningarna har betydelse.

Och så är det schysst att det är så flexibelt! Vi kan anmäla från vecka till vecka hur vi vill jobba, vilket har varit väldigt bra i kombination med studier. Eftersom att det skiljer sig ganska mycket vilka kurser man läser är det bra att kunna anpassa så att man kan jobba mer vissa perioder och mindre vissa.

 

Enkätfabrikens vision är att genomföra undersökningar som leder till samhällsutveckling. Upplever ni att ni genom arbetet bidrar till samhällsutveckling?

Eftersom att vi till stor del jobbar åt kommuner, universitet och liknande vet man att resultatet är viktigt och kommer användas på ett seriöst sätt. Sedan känns det som att vi är med och bidrar i de mer öppna frågorna, där det alltså gäller att få personer att öppna sig och berätta mer, t.ex. att komma med synpunkter på förändringar i samhället. Då vet vi att det kommer nå fram till beställaren och på så vis känns det som att vi bidrar till samhällsutveckling.

 

Vilken typ av person tror ni skulle passa som intervjuare?

Samhällsintresserade personer som gillar möten med människor. Därför är det bra om man är öppen och nyfiken. Det är viktigt att vara empatisk och förstås att man är ansvarsfull, eftersom att man har mycket eget ansvar. Då jobbet passar bra att kombinera med studier är det även perfekt för studenter!

 

Tycker du också att det här låter spännande? Bli en del av vårt team och sök jobbet här!

Vill du veta mer om telefonintervjuer och hur vi på Enkätfabriken arbetar med metoden? Du hittar information här!

 

Intervjuare för undersökningar