Vi sköter insamlingen vid forskningsprojekt

Vi sköter insamlingen vid forskningsprojekt

Under de senaste åren har Enkätfabriken hjälpt flera universitet och forskare med insamling och data till ett stort antal forskningsprojekt. Det är roligt att kunna konstatera att vi levererar efter vår devis om att våra undersökningar ska leda till utveckling.
I våras hjälpte vi exempelvis forskare vid Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi med att, via en webbenkät, samla in svar från personer som lider av migrän. Svaren låg till grund för en studie, som syftade till att kartlägga de hälsoekonomiska konsekvenserna av migrän i form av hälso- och sjukvårdskonsumtion, produktionsbortfall och livskvalitetsförlust i Sverige (Hjalte F, Olofsson S & Persson U, 2018). Hela rapporten hittar ni här!

 

Referens. Hjalte F, Olofsson S & Persson U. Sjukdomsbördan vid migrän i Sverige − en enkätstudie av resurskonsumtion och livskvalitet. IHE Rapport 2018:4, IHE: Lund.

 

Läs mer om hur vi jobbar med forskningsprojekt för universitet och högskolor här!

Insamling med data till forsknings