Incitament – bra eller dåligt?

Incitament – bra eller dåligt?

Det finns olika uppfattningar huruvida ekonomiska incitament är bra eller dåligt.
Många gånger räcker det med en symbolisk ersättning i form av godis eller kanske en biobiljett om undersökningen kräver större engagemang och tid av respondenten. Dock är det viktigt att ersättningen inte uppfattas som en muta. Ersättningen ska alltså vara skälig och given förväntad motprestation.

 

I flera fall fungerar psykologiska incitament minst lika bra som ekonomiska. Att som respondent uppleva att man gör skillnad genom sitt deltagande kan många gånger var mer än tillräckligt som motivation. I Lärarbarometern, som Enkätfabriken gör i samarbete Lektion.se, bidrar varje respondent genom sin medverkan till att skänka pengar till Svenska Afghanistankommittén, som arbetar för att fler barn ska få gå i skolan. Läs gärna mer om SAKs arbete här: https://sak.se/vart-arbete/utbildning

Enkätfabriken levererar undersökningar som leder till utveckling. Kontakta oss så berättar vi mer!

 

Incitament i undersökningar