Hur ser världen på Sverige?

Hur ser världen på Sverige?

Vår kund Svenska Institutet (SI) har i uppgift att informera och analysera hur omvärlden ser på Sverige. Nyligen har de utfört en undersökning för att se hur Europeiska länder ser på Sverige, där stora nyhetssajter som Omni och Aftonbladet har rapporterat om resultaten.

Dels ser vi att Danmnark och Finland är mest negativa till Sverige i de europeiska länderna, men att majoriteten av EU:s befolkning har en positiv uppfattning. Det som gör att många får en negativ bild är att man sett, läst eller hört om brottsligheter och våld i Sverige, eller frågor kopplade till migration i Sverige, detta skriver Omni utifrån SI:s rapport (källa: Omni). Överlag har de flesta fått en mer positiv bild över åren, rapporterar Aftonbladet (källa: Aftonbladet).

Här kan du läsa mer om bilden av Sverige i EU.

Enkätundersökning om Sverige

Bakom undersökningen finns vi på Enkätfabriken som skickat ut en webbenkät till slumpmässigt utvalda personer i varje land (över 18 år). Enkätfabriken sammanställer just nu även resultatrapporter för varje lands syn på Sverige. Inom kort kommer landsrapporterna vara redo för publikation.

← Fler nyheter

enkätundersökning om sverige