Hur har synen på Sveriges förändrats 2023?

Hur har synen på Sveriges förändrats 2023?

Har synen på Sverige försämrats med den senaste tidens koranbränningar och påverkanskampanjer? Det reder Svenska Institutet ut i sin senaste mätning. 

Under hösten har Svenska Institutets gett oss på Enkätfabriken i uppdrag att titta på synen på Sverige i länder med hög andel muslimsk befolkning. I undersökningen kan vi se att synen på Sverige har försämrats. Den främsta som leder till negativ inställning är hur man ser på väst och de liberala sekulära värderingar. Studien visar också att nästan hälften av de som har en sämre bild nu  har läst om koranbränningar och kidnappningar. De uppger också att Sverige visar på intolerans mot muslimer och islam.

 

En övervägande positiv bild

Trots en ökad negativitet finns fortfarande en övervägande positiv bild av Sverige. Bilden nedan kommer från Svenska institutet, med siffror som vi tagit fram i undersökningen.

Svenska Institutet synen på sverige

 

Om Undersökningen

Undersökningen är genomförd under oktober och november av oss på Enkätfabriken med totalt 9000 respondenter. I denna mätning har vi frågat slumpmässigt utvalda personer i  Saudiarabien, Egypten, Marocko, Iran, Irak, Turkiet, Indien, Indonesien och Pakistan.

 

← Fler nyheter

 

Synen på Sverige