Hur är det att vara ung idag?

Hur är det att vara ung idag?

Hur är det egentligen att vara ung idag? Det ska Enkätfabriken, på uppdrag av MUCF, ta reda på genom att ansvara för den nationella ungdomsenkäten 2018. Undersökningen utgör en del av det ungdomspolitiska uppföljningssystemet och har skickats ut till 7000 ungdomar mellan 16-25 år i Sverige. Här finns mer information om undersökningen.

Vill du veta mer om hur vi arbetar? Kontakta oss, så berättar vi mer!

Ung idag