Göteborgs-Posten skriver om vår rapport för Trafikkontoret Göteborg

Göteborgs-Posten skriver om vår rapport för Trafikkontoret Göteborg

Göteborgs-Posten skriver om den rapport vi har tagit fram åt Trafikkontoret Göteborg, om resvanor under 2022.

I rapporten framkommer bland annat knappt hälften av barnen i förskoleklass tar sig till skolan genom att gå eller cykla, trots att de flesta av föräldrarna anser att barnens skolväg är trygg och säker för dem.

40 % av föräldrarna uppger att de skjutsar barnen till skolan eftersom det är praktiskt för familjen, och hälften så många anser att trafiksituationen längs barnens skolväg är för farlig för att barnen ska gå eller cykla ensamma.

HÄR finns artikeln.