Vad har Enkätfabrikens vision och God-El gemensamt?

Vad har Enkätfabrikens vision och God-El gemensamt?

I en intervju med GodEl berättar Enkätfabrikens medgrundare Daniel Sturesson om hur idén till företagets vision växte fram och hur det egentligen gick till när vi valde elbolag. Läs hela intervjun här!

”Om man hela tiden jobbar med att göra saker mätbara blir det svårt att inte försöka få in samma tänk även på miljöområdet.”

Vill du veta mer om vår vision, våra etiska riktlinjer och varför det är självklart för oss att låta ett samhällsengagerat förhållningssätt genomsyra såväl företaget som det arbete vi utför? Ta del av vår CSR-policy eller läs mer om företaget här!
Miljö och undersökningar