Frukostseminarium Barnkonventionen 2020

Frukostseminarium Barnkonventionen 2020

Den 16/1 anordnar Enkätfabriken frukostseminarium med utgångspunkt i att barnkonventionen blir svensk lag 2020. Ett seminarium för dig som jobbar med frågor som berör barn och unga. 

Hur kan vi lyssna in barns åsikter?

– Under 2019 har Enkätfabriken arbetat med en forskningsöversikt om barns möjligheter att delta i enkätundersökningar, för att på så vis kunna göra barn hörda i frågor som är viktiga i deras vardag. Vi har följt upp arbetet med att testa ställa enkätfrågor till barn i olika åldrar, från förskoleklass och uppåt. Studien görs för att se hur vi på bästa sätt kan ställa frågor till barn, för att öka möjligheterna att göra barn hörda i frågor som berör dem. Under seminariet kommer Elin Scotford, projektledare på Enkätfabriken, presentera resultatet från undersökningarna. Vi har även bjudit in fler experter på området som diskuterar hur du i praktiken kan arbeta med konventionen.

För dig som jobbar med barn och unga

– Enkätfabriken arbetar med undersökningar inom flera områden, men det vi satsat mest på de senaste åren är undersökningar riktade till barn och unga. Där vill vi bli ledande. Därför har vi lagt mer resurser inom sektorn, för att utveckla både oss själva och för att hitta metoder som kan leda till utveckling för hela samhället. Vi vill träffa och prata med dig som jobbar med beslut som rör barn och unga för att se hur vi kan bidra till att göra barn hörda.

Kom och lyssna till bla. Karin Fängström, legitimerad psykolog och forskare kring metoder för att låta yngre barn vara delaktiga och involveras, samt Madeleine Fridh från Rädda Barnen.

 

Lovisa Valentino, marknadskommunikatör