”Fråga oss företagare om hur upphandlingarna kan bli bättre”

”Fråga oss företagare om hur upphandlingarna kan bli bättre”

Enkätfabrikens medgrundare Daniel Sturesson skriver om hur ökad kommunikation mellan upphandlare och företagare kan förbättra och effektivisera offentlig upphandling. Läs krönikan på Svenskt Näringslivs hemsida.