Fler undersökningar till SYSAV

Fler undersökningar till SYSAV

Vi ser fram emot att få göra undersökningar åt SYSAV den kommande tiden! Enkätfabriken har nämligen skrivit ramavtal med organisationen.

SYSAV är idag Sveriges största renhållningsbolag och ägs av 14 skånska kommuner, med främsta uppdrag att omhänderta och förädla avfall. Vårt uppdrag på Enkätfabriken blir såklart att genomföra undersökningar för bolagets utveckling. Vi kommer bland annat arbeta med kund- och marknadsundersökningar, där insamlat resultat blir beslutsunderlag för SYSAVs framtida utveckling.

För att veta mer om uppdraget, kontakta Daniel Sturesson.
Vill du läsa mer om undersökningar för kund- och marknad? Se vår sida om marknadsutveckling.

← Fler nyheter

Undersökningar SYSAV