FAQ Enkätfabriken

FAQ Enkätfabriken

Enkätfabriken är ett företag som ansvarar för insamling, registrering och sammanställning av svar i olika typer av enkätundersökningar.
Vi genomför bland annat medarbetar-, kund- och varumärkesundersökningar åt såväl företag som offentliga aktörer och ideella organisationer samt sköter insamling av forskningsunderlag åt högskolor och universitet. Vi svarar även på eventuella frågor i samband med de olika undersökningarna. Nedan finner du några vanliga frågor och svar. Om du undrar över något annat är du välkommen att mejla eller ringa oss (vardagar kl. 9-16). Mejladressen är: support@enkatfabriken.se och telefonnummer: 020-121028.

 

Fråga: Jag vill inte vara med i en undersökning. Hur gör jag då?

Svar: Undersökningar är givetvis frivilliga. Om du inte vill vara med går det bra att antingen mejla (support@enkatfabriken.se) eller ringa oss (020-121028), så tar vi bort dig från registret för den aktuella undersökningen. Tänk på att uppge vilken enkät det är du har fått samt antingen löpnummer eller användarnamn/behörighetskod.

 

Fråga: Jag har fått en enkät/påminnelse, trots att jag meddelat att jag inte vill vara med. Varför?

Svar:  Vi ber dig ha överseende med att det ibland skickas ut enkäter/påminnelser innan vi hunnit rapportera in eventuellt bortfall. Om du fått en enkät trots att du meddelat oss att du inte tänker delta går det därför bra att bortse från enkäten.

 

Fråga: Jag har fått en enkät/påminnelse på en enkät jag redan har besvarat. Varför?

Svar: Av samma anledning som nämndes ovan kan det ibland hända att enkäter/påminnelser redan hunnit skickas ut innan ditt svar kommit fram. Om du redan har besvarat enkäten behöver du givetvis inte göra det igen.

 

Fråga: Är undersökningen som jag ombeds besvara anonym?

Svar: Om inget annat tydligt anges är undersökningen helt anonym och det kommer således inte inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas.

 

Fråga: Hur kan ni veta att jag inte svarat (och skicka en påminnelse) när det står att enkäten är anonym?

Svar: Som nämndes i ovanstående fråga kommer det inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Däremot använder vi numret högst upp på enkätens framsida för att  vi under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat. De personer som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Regler för personuppgiftsbehandling finns även i personuppgiftslagen (1998:204) samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

 

Frågor och svar