Enkätundersökning och målgruppsanalys för MSB

Enkätundersökning och målgruppsanalys för MSB

Från sommaren 2020 till januari i år har Enkätfabriken, tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), arbetat med en enkätundersökning med mål att förstå informationsbehovet kring covid-19 för målgruppen tredjelandsmedborgare. Studierna är nu publicerade och visar hur målgruppen behöver, förstår och vill ha information om viruset. 

 

MSBs uppdrag att bromsa smittan

I uppdrag av regeringen fick MSB i uppgift att samordna och effektivisera kommunikationskanaler, samt se till att information om viruset når så många invånare som möjligt. De skapade projektet ”Tillsammans bromsar vi smittan” för att undersöka hur de når tredjelandsmedborgare bäst. I projektet ordnade MSB material (broschyrer, affischer och video) och spred information på flera olika språk för att öka kunskapen om smittspridning av coronaviruset.

 

Undersöka målgruppens behov

Enkätfabriken fick i uppdrag av MSB att vidare undersöka vilka behov av information som finns i målgruppen och genom vilka kanaler, samt på vilka språk de helst vill ha informationen om coronaviruset. Enkätfabriken har i ett första uppdrag undersökt målgruppens behov och kunskap. Detta gjordes genom enkäter och insamling av svar från målgruppen. Efter målgruppsanalysen, samt efter arbetet med informationsspridning, gjordes också en kampanjundersökning för att följa upp hur MSBs material nått ut och fungerat. Alla enkäter fanns såklart tillgängliga på flera olika språk, exempelvis farsi och engelska för att fler skulle kunna delta och påverka.

 

Resultat av undersökningen

I bilden ser du hur tredjelandsmedborgare svarat på frågan ”Var hittar du information om coronaviruset och covid-19 och vilka rekommendationer som gäller i Sverige”. Resultaten är från målgruppsundersökningen.
Målgruppsanalys

 

Cirkeldiagrammet nedan är från kampanjuppföljningen, det visar att 68% tycker att annonser, folder eller affisch underlättat den svarande att förstå hur den skall göra om den får symptom på covid-19.

Kampanjuppföljning

Generellt kan man säga att kunskapen om coronaviruset är mycket hög hos målgruppen. 9/10 menar att de vet vad de ska göra för att minska smittspridningen. För att ta del av hela resultatet och läsa mer om projektet hittar du information på Migrationsverket. Klicka här för att läsa mer, se hela rapporter och informationsmaterial.

 

Vill du veta mer? Kontakta Klara Lindahl, ansvarig för insamling.

 

← Fler nyheter

Enkätundersökning