Enkätfabriken <3 Föräldraledighet

Enkätfabriken <3 Föräldraledighet

Vi förespråkar föräldraledighet som en möjlighet! 

Som en del i att vi firar 10 år som företag har vi rannsakat oss själva och valt lyfta fram sådant som vi tror på. Vi har delat med oss av intervjuer med kollegor och berättat om vår historia. Vi har också förespråkat att vi är ett ungt företag med unga talanger – vilket leder till nästa nyhet! Vi gillar föräldraledighet.

Föräldraskap kan vara utvecklande även för ens yrkesroll. Det finns åtskilliga studier som visat det och det stämmer dessutom väl med våra egna erfarenheter. På Enkätfabriken ser vi föräldraledighet som en chans att testa ny personal som sedan blir kvar i företaget när vi växer. Och tur är väl det, för med en ung personalstyrka har det blivit en del föräldraledighet. Våra anställda har totalt fått nio barn under sin tid i företaget.

Det långsiktiga rekryteringsunderlaget ser alltså också bra ut!

<- Fler nyheter