ENKÄTFABRIKEN TECKNAR RAMAVTAL MED GÖTEBORGS STAD

ENKÄTFABRIKEN TECKNAR RAMAVTAL MED GÖTEBORGS STAD

Enkätfabriken har sedan tidigare ramavtal med Stockholms stad och Finansinspektionen.

”Vi har en ambition att bli den naturliga undersökningspartnern för offentlig sektor. Nu bor nästan en av fem svenskar i någon av de kommuner som vi har ramavtal med, det visar att vi kommit en bit på vägen i denna strävan.” kommenterar Erik Granberg, VD för Enkätfabriken det nya ramavtalet.